5 redenen om als werkgever te investeren in de financiële gezondheid van je medewerker

Leestijd: 
4
minuten

Vroeger kwamen financiële problemen vooral voor bij mensen met een uitkering. Tegenwoordig heeft circa 50% van de aanvragers van schuldhulpverlening een baan. Tussen de 20 en 25% van de aanvragers heeft zelfs een inkomen op modaal niveau of hoger.

Schuldhulpverlening komt trouwens pas om de hoek kijken wanneer de schulden zo hoog opgelopen zijn dat ze niet meer binnen drie jaar af te lossen zijn. Dan spelen er vaak al jaren problemen welke veel invloed hebben op mensen.

Soms hoor ik werkgevers zeggen dat dat niet hun probleem is. Aan de ene kant klopt dat natuurlijk, het vindt plaats in de privé sfeer. Maar privé en zakelijk kun je niet apart van elkaar zien wanneer het om zulke ingrijpende zaken gaat. De werkgever zal het merken wanneer een werknemer financiële problemen heeft. Net als dat de werkgever het merkt wanneer de werknemer gaat scheiden, zijn partner overlijd of ziek wordt.

Het is alleen vaak minder zichtbaar omdat mensen zich schamen en daarom niet open zijn over hun problemen.

Waarom zou en werkgever investeren in de financiële gezondheid van zijn werknemers? Er zijn een hoop redenen te bedenken, maar bij deze de 5 belangrijksten;

1. Je kunt erger voorkomen.

Mensen zakken vaak langzaam weg in de betalingsachterstanden en schulden. Ze zien zelf door de bomen het bos niet meer en gaan struisvogelgedrag vertonen. Voor de werkgever zijn er veel signalen. Vragen om een voorschot, meer ziekmeldingen, concentratieverlies enz. Deze signalen worden niet altijd opgevangen. Maar een loonbeslag is een heel duidelijk signaal. Als werkgever is het belangrijk om te weten dat het loonbeslag vaak de oorzaak is van een domino effect naar nog meer schulden. In gesprek gaan met de werknemer en laten controleren of de hoogte van het loonbeslag wel voldoet aan de normen kan veel problemen voorkomen.

2. Je werknemer wordt ambassadeur van je bedrijf

We hebben al meerdere werknemers mogen helpen waarvan de werkgever de kosten voor zijn rekening neemt. Deze werknemers zijn hartstikke blij met de hulp en laten dit ook merken. Soms zeggen ze andere werkzaamheden op om meer te gaan werken bij de werkgever die hen helpt. De werknemer wordt geholpen en heeft daardoor vernieuwde energie. Dat merken de klanten ook. Deze werknemer zullen zich bijna nooit negatief uitlaten over hun werkgever die hen zo geholpen heeft.

3. Schuldeisers hebben teveel macht

Mensen met schulden hebben te maken met incassobureaus die vaak puur commerciële motieven hebben. Zij moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk terug krijgen van de openstaande schuld. De werkwijze die ze hierbij hanteren is voornamelijk contra productief. Daarnaast kan iedereen een incassobureau beginnen en zijn er veel misstanden. Een professional kan de werknemer hierin bijstaan.

4. Je geeft je werknemer weer een toekomst

Voor veel mensen met schulden is de situatie uitzichtloos. Ze denken nooit meer uit de schulden te komen. Eigenlijk is dit nooit de werkelijkheid. Oftewel ze kunnen de schulden aflossen oftewel ze kunnen een beroep doen op de schuldhulpverlening. Kort gezegd kunnen ze in principe altijd binnen 4 jaar van hun schulden af zijn. In die jaren moeten ze met weinig rondkomen, maar ook dan zijn er verschillende regelingen. Acceptatie in de schuldhulpverlening is niet altijd vanzelfsprekend en de communicatie verloopt soms stroef. Een professional weet welke regelingen er zijn en kan helpen met het aanvragen van de regelingen en schuldhulp.

5. Het heeft een positief effect op het bedrijfsresultaat

Werkgevers hebben in een onderzoek van het Nibud aangegeven dat ze inschatten dat een werknemer met financiële problemen 20-25% minder productief is. Hierbij nemen ze mee dat de werknemer vaker ziek is, meer fouten maakt en minder productief is door concentratieverlies, tijdens werktijd belt met schuldeisers etc. etc. De werkgevers geven ook aan dat de kans op diefstal en fraude groter is. Het Nibud geeft aan dat de kosten van een werknemer met financiële problemen € 13.000,- per jaar is. Een budget coach kost vele malen minder.

Wellicht heeft bovenstaande je overtuigd je werknemers met financiële problemen te helpen. Je helpt niet alleen je werknemer maar ook het bedrijf.
Wil je meer informatie? Neem dan nu contact op.

Klik om het artikel te delen:
Volg ons
De Financiële Werkgeversdesk is een initiatief van Stichting Moedige Dialoog Groningen